POLİTİKA BİLGİLENDİRMELERİ

Z

Kalite Politikası

Her türlü otomatik kapı sistemleri üretiminde ;
Değişen teknolojiyi hızlı bir şekilde gerek üretim, gerekse pazarlama-satış faaliyetlerimize uyarlayarak,
ürün ve üretimde kalite ve verimliliği artırmak,
Kapı üretim, pazarlama ve satış alanındaki tüm yasal mevzuat şartlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,
Çalışanlarımızın eğitimlerine önem vererek onların kalite sistemine etkin katılımını sağlamak,
Müşteri memnuniyetini sağlamak,
Her alanda sürekli iyileşme faaliyetlerine vereceğimiz önemle Isodoor olarak sistemimizin devamlılığını sürdürmek politikamızdır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Üretim ve diğer olağan faaliyetlerimizi, kıstası belirlenmiş standart şartlarda gerçekleştirirken ihtiyaç duyulan yasal yükümlülükleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiyi kullanmayı, iş yeri ve ikame eklentilerinde iş kazasına veya olası bir meslek hastalığına neden olabilecek, çevreyi olumsuz etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, muhtemel   kaza   risklerini,   proaktif yaklaşım ile etkin bir risk     değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi,
zarar şiddetini indirgemeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme düşünce tarzımızla risklerimizi çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımızın katılımı ile etkin olarak yönetebilmeyi, çalışanlarımızla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personellerinin iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde muhafaza etmeyi, endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olumlu/olumsuz durumlar senaryosuna bugünden öngörerek hazırlanmayı, telafisi mümkün olamayan hatalardan ve tedbirsizliklerden kaynaklı insan sağlığının ve hayatının korunması konusundaki görev addeddiğimiz hassasiyetimizle, insan merkezli sürekli iyileştirme ile konsantrasyonu sağlamayı, motivasyon ortamını artırmayı isg kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

Çevre ile ilgili tüm yasal ve özel şartlara uymak ve Çevre Yönetim Sistemi’ni ve performansını sürekli iyileştirmek,
Çevresel etkileri dikkate alarak, kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturmak,
Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmek,
Çalıştığımız çevrenin korunması ve doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
Çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak.